Door deze site te blijven bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Onze cookies onthullen of bevatten geen individuele gegevens van welke aard dan ook. Meer informaties

Verkoopvoorwaarden


Strekking

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de VERKOPER die zijn producten en / of diensten aanbiedt en de KOPER die met deze Verkoper sluit, via een online winkel (hierna GREENSHOP ), een productaankoopovereenkomst ('het contract')

De verkoper is s.a. Audielec met maatschappelijke zetel te 8 rue de la Procession BE-1400 Nijvel, vennootschap ingeschreven in het handelsregister van Nijvel onder nummer 50.423. (Gemeenschapsbelasting BE0425692814)

De koper is de gebruiker van de website www.greenshop.be.

De algemene voorwaarden kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, met de wijzigingen vervolgens van toepassing op alle volgende bestellingen.

De koper erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden. Validatie van de bestelling houdt acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud in.

Prijs

De prijzen in de online winkel zijn tcc-prijzen in euro's, rekening houdend met de btw die geldt op de dag van publicatie op de site.

Exclusief de speciale aanbieding duidelijk aangegeven, zijn de verzendkosten niet inbegrepen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs op de bevestiging van de e-mailbestelling is echter bevroren.

Betaling

De betalingsvoorwaarden worden beschreven op de pagina ad hoc : betaling met Mastercard of Visa-kaart of betaling via overschrijving in euro.

Het te betalen bedrag moet overeenkomen met het exacte bedrag van de bestelling, eventuele overdrachtskosten en valuta wisselen zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Na ontvangst van de bestelling van de koper in de online winkel, bevestigt de verkoper de acceptatie van zijn bestelling door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld door zijn bestelling te registreren, Dit bericht doet denken aan de inhoud van de bestelling en de gekozen betalingswijze. De koper kiest voor een betaling via overschrijving of Visa / Mastercard. In het laatste geval worden bestellingen niet rechtstreeks online verwerkt; ze worden binnen een dag tot twee werkdagen verwerkt.

De verkoop wordt geacht te zijn voltooid bij betaling. Als de bank of financiële instelling in kwestie de betaling weigert,   de Verkoper kan de Overeenkomst als nietig beschouwen en zal de Koper daarom per e-mail op de hoogte stellen.

In het geval van betaling via overschrijving, worden bestellingen op de website automatisch geannuleerd als de betaling niet is ontvangen.

De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren of te weigeren van een koper waarmee een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling.

Beveiliging

Deze site maakt gebruik van het SSL-beveiligingssysteem. alle informatie die de koper tijdens het bestelproces communiceert, is gecodeerd om ze te beschermen.

Levering

Exclusief vakantieperiodes, zoals aangegeven op de homepage op de site, de orders voor producten op voorraad worden binnen een periode van twee (2) werkdagen maximum nadat de koper heeft een vaste order op de site geplaatst. of het nu de keuken benodigdheden , papieren boeken of e-books. Meer informatie over levertijden per producttype.

Het is uit de aanvaarding van de betaling die de scheepvaart periode begint (validatie van de betaling door de bancaire organisatie voor een Visa / Mastercard of de ontvangst van de transfer), dat is twee werkdagen maximaal.

Levering vindt plaats op het adres dat door de koper is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

De producten worden geleverd door de door Verkoper aangewezen vervoerder of vervoermiddel, tenzij Verkoper en Koper anders zijn overeengekomen. anders.

Voor leveringen van extractors door UPS is de deadline beschikbaar op hun site, volgens het trackingnummer dat op de dag van verzending per e-mail aan de koper wordt meegedeeld.

In het geval van ontvangst van een beschadigd pakket, moet de koper dit weigeren en de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat een nieuwe verzending wordt gepland zodra het beschadigde pakket terug is ontvangen.

Als een pakket niet aan de door de koper (bericht van het postkantoor, van UPS) genoemd afleveradres wordt ontvangen, de vervoerder stuurt het terug naar de verkoper, die zich ertoe verbindt de Koper op de hoogte via e-mail. Deze laatste kan op zijn kosten een nieuwe levering aanvragen, zelfs als de kosten van de eerste verzending waren aangeboden.

De verkoper kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de koper in de formulering van de contactgegevens gehouden (e-mail of afleveradres, bijvoorbeeld), die de communicatie fouten, vertragingen levering of het onvermogen om te leveren ertoe kunnen leiden de bestelde producten.

Vertragingen in de levering kunnen worden veroorzaakt door redenen buiten de macht van de verkoper (stakingen, enz.). Overschrijding van een termijn kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van het contract, noch aanleiding geven tot schadevergoeding door de Verkoper. De verkoper zal de koper op de hoogte stellen van elke onafhankelijke leveringsvertraging van zijn wil.

Totstandkoming van het contract

Wanneer de Koper een product en/of een dienst bij de Verkoper bestelt via Greenshop, is dit laatste bevestigt de bestelling per e-mail verzonden naar het adres medegedeeld door de Koper. Tegelijkertijd zal de Verkoper de informatie met betrekking tot de prijs van het bestelde product en/of dienst, waaronder: eventuele belastingen en heffingen, ten koste van de levering van de producten en/of diensten, tot het door de Koper te betalen totaalbedrag, alsmede: dan op de plaats van levering.

Het Contract wordt geacht te zijn gesloten op het moment waarop & ugrave; de e-mail via welke de bestelling is bevestigd, wordt door de Verkoper naar het opgegeven e-mailadres verzonden door de Koper. Het Contract wordt geacht te zijn gesloten op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Het staat de Verkoper geheel vrij om een Koper uit te sluiten van het gebruik van GreenShop.

Annulering van de bestelling

De koper kan zijn bestelling annuleren, zolang deze niet wordt verzonden. Wanneer de bestelling is verzonden, kan de annulering alleen worden gedaan door de koper het pakket te weigeren, zonder het te openen, zodat het aan de verkoper kan worden geretourneerd. In het geval van een verzending van boeken per post, retourneert de Koper aan de afzender, zonder postzegel, met de vermelding 'Geweigerd'.

Opzegging van het contract

In overeenstemming met de geldende wetgeving, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het product, de koper heeft een herroepingsrecht zonder redenen, noch om de betaling van boetes te rechtvaardigen, met uitzondering van de terugkeer kosten. de koper kan de verkoper te informeren via e-mail duidelijk de referenties van de bestelling of hij kan downloaden de terugtrekking formulier.

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om het betreffende product aan de Verkoper te retourneren, met de leveringsbon, aan zijn voor eigen rekening en risico, met het oog op omruiling of terugbetaling. De producten worden geretourneerd met alle toebehoren (inclusief gebruiksaanwijzing).

Om hygiënische redenen kan het extractiemechanisme, geleverd in een blisterverpakking, niet gebruikt zijn.

De boeken worden compleet en onbeschadigd geretourneerd.

Producten die incompleet of beschadigd worden geretourneerd, kunnen niet worden geruild of vergoed.

Indien de Koper zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend in overeenstemming met de vermelde voorwaarden hierboven, zal de Verkoper de Koper het gefactureerde bedrag terugbetalen voor de geleverde producten en/of diensten, voor zover dit bedrag reeds is betaald door de Koper. Deze vergoeding vindt plaats na de periode van geplande verificatie en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de koper de verkoper op de hoogte heeft gesteld van zijn afstand van het contract . De terugbetaling kan worden uitgesteld tot ontvangst van het pakket en verificatie van de staat. De verkoper zal eventuele schade in mindering brengen op het te vergoeden bedrag.

Dienst na verkoop - garantie

Deze garantie wordt aangeboden onafhankelijk van enige wettelijke garantie die
van toepassing in het land van aankoop en heeft geen invloed op of beperkt dit type
wettelijke garantie op welke manier dan ook.

& nbsp;

In het geval van een aankoop van keukenapparatuur op deze Greenshop-site, zal de Koper per e-mail of telefoon contact opnemen met de Verkoper wanneer hij aanspraak wil maken op de garantie. De datum van ontvangst markeert het begin van de garantie, die 3 (drie) jaar voor Jazz Max en 2 (twee) jaar voor Jazz Uno dekt.

& nbsp;

De Koper zal per e-mail het type machine, het serienummer en de aankoopdatum meedelen. Bij de retourautorisatie wordt een formulier gevoegd dat alle nuttige informatie voor het beheer van de garantie samenbrengt (beschrijving van het defect, foto, enz.).

& nbsp;

Jurisdictie en geschillen

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van contractuele verplichtingen tussen de partijen die geen aanleiding kunnen geven tot een minnelijke schikking, zullen worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken.

& nbsp;